Các bạn có thể tải game + tạo tài khoản + tạo nhân vật ở mu http://id.muviet.pro.vn/

Link gộp sẽ có vào 20h 28/5/2018